Obradujte sebe ukusnim poklonom i toplom prazničnom atmosferom!
+38268102000 Makedonska zgrada A1 Bar, Montenegro

VINA KOJA PREPORUČUJEMO

NAJNOVIJI PROIZVODI

RAKIJA

BIJELO VINO

CRVENO VINO

Kupovinu vina preko on-line prodavnice mogu vršiti samo lica starija od 18 godina.